Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng Phòng Huấn Luyện Kinh Doanh (Agency Training Head)

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup

Job Description

** Position Purpose:
+ Hỗ trợ Quản Lý Huấn Luyện Kinh Doanh toàn quốc trong việc đào tạo & phát triển nhân sự huấn luyện chất lượng cho Miền;
(To help Agency Training Delivery Nationwide (ATDN) in training & developing manpower for qualified courses in the Territory).
+ Hỗ trợ Giám Đốc Kinh Doanh Miền trong việc lập kế hoạch, tổ chức & triển khai các khóa huấn luyện & các hoạt động kinh doanh tại Miền đạt hiệu quả cao;
(To support Business Development Territory Director (BDTD) in planning, organizing, and implementing various sales training courses and sales activities in the Territory for agency force).
** Accountabilities:
1. Hỗ trợ Giám Đốc Kinh Doanh Miền trong việc phối hợp chặt chẽ với Giám Đốc Kinh Doanh Vùng & Quản Lý Huấn Huấn Luyện Kinh Doanh Toàn Quốc để thiết lập kế hoạch, tổ chức và triển khai các khóa huấn luyện, các dự án, những sự kiện nhằm giúp đội ngũ kinh doanh có thêm kiến thức/kỹ năng để đạt được các chỉ tiêu kinh doanh của Miền, đặc biệt chịu trách nhiệm chính trong việc nâng cao tỉ lệ hoạt động của tư vấn mới tuyển dụng trong tháng;
(To Assist BDTD and co-ordinate with BDRDs & ATDN in planning, organizing, developing and implementing various training courses/Projects/Sales activities for agency force to achieve the Key Performance Indicators (KPIs), especially Rookie active ratio in recruitment month in the Territory);

2. Hỗ trợ Quản Lý Huấn Luyện Kinh Doanh Toàn Quốc trong việc xây dựng & phát triển các chương trình huấn luyện chính thống thông qua việc đưa ra ý tưởng , kế hoạch thực thi, phân tích dữ liệu dựa trên kinh nghiệm của bản thân và thông qua thông tin của thị trường;
(To support ATDN to further develop all centralised training programes by providing the idea, action plan, and data analysis which are based on the your own experiences at the training in the Territory and competitors' practice);

3. Chịu trách nhiệm trong việc đào tạo, kèm cặp & phát triển đội ngũ Chuyên viên huấn luyện chuyên nghiệp, Sắp xếp & Điều phối nhân sự tại Miền đảm bảo việc sử dụng nhân sự huấn luyện & hỗ trợ kinh doanh hiệu quả , Giám sát chất lượng đào tạo đảm bảo việc tuân thủ qui định của công ty và Bộ Tài Chính;
(To take a leadership & coaching role in developing a professional and skillful training team (AT/BD/Co-Trainer), Arrange & assign training conductors for effectively manpower using & sales support in the Territory and supervising the quality of training in accordance with company standards & MoF regulations);

4. Phối hợp với Trung tâm đào tạo huấn luyện tổ chức các khóa huấn luyện/hội thảo giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng tạo nên đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp;
(To cooperate with the Training Center in organizing training courses/workshop to provide much more knowledge, skills for professional agency force);

5. Thực thi các nhiệm vụ được chỉ định từ Quản Lý Huấn Luyện Kinh Doanh Toàn Quốc & Giám Đốc Kinh Doanh Miền;
(To implement other tasks delegated by ATDN & BDTH).

Job Requirement

** Qualification:
• Tốt nghiệp Đại học trở lên;
(University degree or above);
• Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp các ngành Sư phạm, Bảo Hiểm, Tài Chính, Quản trị kinh doanh; (Relevant tertiary qualification and above such as Teaching/Insurance/Finance or managerial study).
• Ưu tiên các ứng viên có bằng BHNT đẳng cấp quốc tế như LOMA, LIMRA;
(Relevant life insurance diploma/certificate is preferred such as LOMA, LIMRA).
** Experience:
• Có kinh nghiệm 3 năm trong công tác đào tạo & huấn luyện kinh doanh trong ngành tài chính; (Practical experience as a sales trainer in the financial service industry is essential).
• Ưu tiên ứng viên từng đảm nhiệm công tác quản lý hoặc các công việc liên quan đến giám sát tối thiểu 3 năm;
(Three years working experience as a team supervisor or relevant position is preferred).
• Ít nhất 5 năm làm việc trong các công ty nước ngoài hoặc liên doanh;
(At least (5) year working experience in foreign or joint-venture companies).
** Skill:
• Có kỹ năng trình bày & huấn luyện tốt;
(Excellent training & presentation skill).
• Có kỹ năng giao tiếp tốt;
(Excellent communication skill). 
• Ưu tiên ứng viên có kỹ năng biên/phiên dịch tiếng Anh;
(Ability to translate both written and verbal English is essential).
• Có kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, giám sát, động viên, lãnh đạo & giải quyết vấn đề; (Organizing/Planning/Supervising/Motivating/Leadership & Problem solving skills). 
** Characteristic:
• Là người giao tế tốt và có khả năng xây dựng nhóm mạnh;
(Being a strong interpersonal and good team builder). 


** Challenges: 
• Chịu trách nhiệm triển khai các chương trình huấn luyện chất lượng cao hỗ trợ kinh doanh đáp ứng nhu cầu của khách hàng thông qua đội ngũ Chuyên viên Huấn Luyện Kinh Doanh năng động;
(Delivering high quality training with the aim of selling business according to the needs of our customers through a highly dynamic and motivated team of trainers.
• Tuân thủ chặt chẽ các qui định của công ty, tuyệt đối không thỏa hiệp;
(Adhering to a tight schedule without compromising quality).

** Benifit:

  • 13th Salary & Bonus
  • Health care insurance, Personal Accident Insurance 24h/24h
  • 15 days Annual leave

Similar Jobs

Phụ trách Cao cấp Phân phối Mở rộng (Alternative Distribution Senior Office)

Salary: Negotiable
Posted 12 days ago
Phụ trách Cao cấp Phân phối Mở rộng (Alternative Distribution Senior Office)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.