Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân Viên Văn Thư Lưu Trữ

Job Benefit

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

- Thực hiện scan các loại thư vào hệ thống trước khi gửi khách hàng.

- Thực hiện scan các hồ sơ YCBH mới kênh VNPost , kết quả kiểm tra y tế , các đơn thay đổi vào hệ thống Workflow để các bộ phận NB, UW, PS nhìn hình ảnh để xử lý các nghiệp vụ liên quan yêu cầu của khách hàng. Chạy báo cáo của hồ sơ VNPost , kết quả kiểm tra y tế nhầm kiểm soát việc scan sót chứng từ vào hệ thống để scan chứng từ kịp thời trong ngày.

- Các công việc khác do người quản lý phân công.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

- Kỹ năng sử dụng máy vi tính, các phần mềm WinWord, Excel…

- Kỹ năng làm việc đội nhóm và kỹ năng làm việc độc lập theo yêu cầu cụ thể.  

- Trung thực, hòa nhã, thân thiện, với đồng nghiệp và khách hàng,

Similar Jobs

Nhân Viên Định Phí Bảo Hiểm - Actuarial Staff

Salary: Competitive
Posted 11 days ago
Nhân Viên Định Phí Bảo Hiểm - Actuarial Staff

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng tại HCM

Salary: 7,000,000 - 8,000,000 VND
Posted 13 days ago
Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng  tại HCM

Nhân viên nhập liệu (lương 5-7 triệu)

Salary: 5,000,000 - 7,000,000 VND
Posted 25 days ago
Nhân viên nhập liệu (lương 5-7 triệu)

Nhân viên nhập liệu (lương 5-7 triệu)

Salary: 5,000,000 - 7,000,000 VND
Posted 82 days ago
Nhân viên nhập liệu (lương 5-7 triệu)

Nhân Viên Hành Chính Kênh Phân Phối Mở Rộng

Salary: Negotiable
Posted 120 days ago
Nhân Viên Hành Chính Kênh Phân Phối Mở Rộng

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.