Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Agency Training Executive - Chuyên Viên Huấn Luyện Kinh Doanh

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

** Position Purpose:
- Hỗ trợ Quản Lý Huấn Luyện Kinh Doanh & Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh Khu trong việc huấn luyện & phát triển đội ngũ kinh doanh năng động, đảm bảo hiệu quả kinh doanh thông qua các chương trình huấn luyện chuyên nghiệp;
(Assist Agency Training Leader (ATL) & Business Development Regional Head (BDRH) to develop sales force through delivering sales training courses to Financial Consultants (FC) in order to ensure effectively business);


** Accountabilities:
- Chịu trách nhiệm triển khai các chương trình huấn luyện theo kế hoạch để giúp cung cấp kiến thức/kỹ năng cho đội ngũ kinh doanh;
(To deliver training courses to Financial Consultant (FC) to comply with training plan and procedure so that they get skills and knowledge);
- Hỗ trợ Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh Vùng lên kế hoạch và tổ chức các khóa huấn luyện, những hoạt động nhằm giúp đội ngũ kinh doanh đạt được chỉ tiêu kinh doanh, đặc biệt tỉ lệ hoạt động của tư vấn mới tháng tuyển dụng;
(To support BDRH in planning & organizing all training courses & sales activities for agency force to achieve sales objectives, especially Rookie Active Ratio in recuritment);
- Phối hợp với Quản Lý Huấn Luyện Kinh Doanh Khu trong việc thiết kế & nâng cấp các chương trình huấn luyện đáp ứng nhu cầu của lực lượng kinh doanh
(To co-ordinate with ATL in designing & upgrading various training courses to meet agency force needs)
- Thực hiện các nhiệm vụ được gia bởi ATH/ATL/BDRH;
(To implement other tasks delegated by ATH/ATL/BDRH)
** Địa điểm: HCM & Nationwide
(Location: HCM & các tỉnh thành trên toàn quốc)

Job Requirement

** Qualification:
• Tốt nghiệp Đại học trở lên;
(University degree or above).
• Ưu tiên các ứng viên có các chứng chỉ Bảo hiểm nhân thọ đẳng cấp quốc tế như LOMA, LIMRA (Relevant international life insurance diploma/certificate is preferred such as LOMA, LIMRA).
** Experience:
• Có kinh nghiệm trong công tác sư phạm, huấn luyện, kinh doanh;
(Practical experience as trainer, teacher, seller).
** Skill:
• Có kỹ năng trình bày & huấn luyện tốt;
(Good training & presentation skill);
• Có kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và tiếng Việt;
(Good communication skill both in Vietnamese & English).
** Characteristic:
• Kiên nhẫn, sáng tạo, năng động, nhiệt tình & có tinh thần làm việc nhóm;
(Patience, creative, proactive, enthusiasm, team work).
** Challenges:
• Tuân thủ nghiêm ngặt qui định của công ty, tuyệt đối không thỏa hiệp;
(Adhering to a tight schedule without compromising quality).
• Chịu áp lực về tỉ lệ hoạt động của đội ngũ tư vấn tài chính mới;
(To work under the high pressure on Rookie Active Ratio).
• Chịu trách nhiệm chất lượng từ các khóa huấn luyện phụ trách;
(Be reponsible for the ality of training courses in charge).

** Benifit:

 • 13th Salary & Bonus
 • Health care insurance, Personal Accident Insurance 24h/24h
 • 15 days Annual leave

Similar Jobs

Nhân Viên Kế Toán - General Accounting Staff

Salary: Negotiable
Posted 12 days ago
Nhân Viên Kế Toán - General Accounting Staff

Phụ Trách Thẩm Định Hợp Đồng (Underwriting Officer)

Salary: Competitive
Posted 12 days ago
Phụ Trách Thẩm Định Hợp Đồng (Underwriting Officer)

Head of Compliance ( Trưởng Phòng Pháp Chế)

Salary: Competitive
Posted 12 days ago
Head of Compliance ( Trưởng Phòng Pháp Chế)

Phụ trách Cao cấp Phân phối Mở rộng (Alternative Distribution Senior Office)

Salary: Negotiable
Posted 12 days ago
Phụ trách Cao cấp Phân phối Mở rộng (Alternative Distribution Senior Office)

Brand & Marketing Manager

Salary: Negotiable
Posted 12 days ago
Brand & Marketing Manager

Trưởng Phòng Quản lý Hợp đồng - Policy Services Manager

Salary: Competitive
Posted 12 days ago
Trưởng Phòng Quản lý Hợp đồng - Policy Services Manager

Nhân viên nhập liệu (lương 5-7 triệu)

Salary: 5,000,000 - 7,000,000 VND
Posted 136 days ago
Nhân viên nhập liệu (lương 5-7 triệu)

Nhân Viên Hành Chính Kênh Phân Phối Mở Rộng

Salary: Negotiable
Posted 174 days ago
Nhân Viên Hành Chính Kênh Phân Phối Mở Rộng

Alternative Distribution Planning Senior Officer

Salary: Negotiable
Posted 291 days ago
Alternative Distribution Planning Senior Officer

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.